Προϊόντα και υπηρεσίες

Συσκευασίες εντύπων & συσκευασίες προϊόντων

Προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας Νικολάου συσκευαστική

Μια πλατιά δέσμη υπηρεσιών και προϊόντων, από την εταιρεία Νικολάου, καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων, σε συσκευασία, εκτύπωση διευθύνσεων και μαζικές διανομές εντύπων, διαφημιστικών δειγμάτων και φυλλαδίων, επιστολών, εφημερίδων, περιοδικών, συσκευασίες προϊόντων  κ.λ.π.

Get Adobe Flash player Ταχυδρομήσεις εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων, διαφημιστικών δειγμάτων, φυλλαδίων, επιστολών. Μαζική διανομή, διαχείριση υλικού. Εκτύπωση barcode όπως απαιτούν τα ΕΛΤΑ για τις κατηγορίες "Εφημερίδες - Περιοδικά" εκδοτών και ομαδική τυποποιημένη αποστολή.
Mailing list υπηρεσίες για αποστολή διαφημιστικών και δημιουργία ή επέκταση πελατολογίου, εμφακέλωση  σακουλοποίηση εντύπων. Συσκευασία προϊόντων